Geen categorie

Al-Imaan

8300

Taalkundige betekenis: bevestigen, goedkeuren.

De betekenis van Imaan bij Ahl us-Soennah wal Djamaacah:
  1. Overtuiging van het hart.
  2. Die wordt uitgesproken door de mond.
  3. En bevestigd door het verrichten van daden door de ledematen.
  4. En die toeneemt door het verrichten van daden van gehoorzaamheid en afneemt door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid.[1]

[1] al-Kawaashif ul-Djilliyyah can macaani al-Waasitiyyah van sheich cAbd al-cAziez as-Salmaan, blz. 648. Kitaab Oesoel ul-Imaan, blz. 257.