Geen categorie

Al-Isticaanah, al-Istighaathah en al-Isticaadhah

5755

Betekenis van deze termen:

Al-Isticaanah: Het vragen van hulp.

Al-Istighaathah: Het vragen van al-Ghawth en dit woord houdt in: het opheffen van moeilijkheden.

Al-Isticaadhah: Het zoeken van toevlucht.

Het bewijs dat deze drie zaken daden van aanbidding zijn

Al-Isticaanah:

De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.”

(Soerat al-Faatihah: 5)

Al-Istighaathah:

De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Toen jullie je Heer (bij de Slag bij Badr) om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde.”

(Soerat al-Anfaal: 9)

Al-Isticaadhah:

De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

Zeg: Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de mensen.

(Soerat an-Naas: 1)

Het oordeel over het zoeken van deze drie zaken bij een ander dan Allah

Dit is onder te verdelen in twee categorieën:

1. Toegestaan

Mits aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan:

Twee voorwaarden die zien op datgene waarvoor al-Isticaanah,al-Istighaathah en al-Isticaadhah wordt gedaan.

  • Dat dit niet behoort tot de zaken die Allah specifiek toe komen.
  • Dat deze persoon hiertoe in staat is.

Twee voorwaarden die zien op degene bij wie al-Isticaanah,al-Istighaathah en al-Isticaadhah wordt gevraagd.

  • Dat deze persoon in leven is.
  • Dat deze persoon aanwezig is.

2. Shirk

Als er aan één van de vier bovengenoemde vereisten niet wordt voldaan.[1]

[1]Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 170 en 175. Haashiyat ul-Kitaab ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 110. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 71.