Geen categorie

Al-Istisqaa’ aan de hand van sterren

5558

Al-Istisqaa’: het vragen om regen.

Al-Anwaa’: meervoud van het woord Naw’oe, dit is de plaats die de sterren in de hemel innemen.

Verschillende categorieën van al-Istisqaa’

Al-Istisqaa’ is onder te verdelen in drie categorieën:

1. Grote Shirk

Dit heeft twee varianten:

  • Dat iemand de sterren vraagt om hem van regen te voorzien. Zoals wanneer hij zegt: “O die en die ster, voorzie mij van regen. O die en die ster, red ons door ons van regen te voorzien.” En wat hier op lijkt.
  • Dat hij het vallen van regen toeschrijft aan de sterren en dat zij zelf het regen veroorzaken in plaats van Allah, ongeacht of hij deze sterren nu aanroept.

2. Kleine Shirk

Hiervan is sprake wanneer men de sterren als oorzaak beschouwt voor het vallen van regen.

3. Toegestaan

Hiervan is sprake als de sterren worden gebruikt als tekenen en bewijzen, dus niet als oorzaak voor het vallen van regen of als onafhankelijke invloeden.

Het bewijs voor het verbod op al-Istisqaa’

De volgende Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En nemen jullie het loochenen als (dankbetuiging voor) jullie levensvoorziening?”

(Soerat al-Waaqicah: 82)

De uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Weten jullie wat jullie Heer zei?” Zij zeiden: “Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei: “Hij (Allah) zei: “Eén van Mijn dienaren is gelovige in Mij geworden en een ander is een ongelovige geworden. Voor wat betreft degene die zei: “Wij hebben regen gekregen met de Gunst van Allah en Zijn Genade, hij is degene die in Mij gelooft, hij gelooft niet in de sterren. En wat betreft degene die zei: “Wij hebben regen gekregen dankzij die en die ster, hij is degene die niet in Mij gelooft, hij gelooft in de sterren.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)[1]

[1]Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 2, blz. 18. Al-Moefiedoe fi Moehimmaatil Tawhied van cAbd ul-Qader Soefiy, blz. 131.