Allah prijzen tijdens Doeʿaa’ ul-Qoenoet?

945

Vraag:

Edele sheikh, moge Allah u succes schenken. Nadat de imam (tijdens Doeʿaa’ ul-Qoenoet1) bijvoorbeeld zegt: “Iennaka taqdhie wa laa yoeqdha ʿalaik, innahoe laa yadhielloe man waalayt” (U bepaald en niemand kan U beoordelen. En Degene die U als bondgenoot heeft zal nooit minacht worden”, horen de mensen die achter de Imam bidden hierop te reageren door ‘Amien’ te zeggen?

Antwoord:

Ale lof zij Allah.

Zij dienen Allah te prijzen. Zeg “Soebhaanak” (U bent vrij van elke imperfectie). In plaats van Amien te zeggen, zeggen zij “Soebhaanak” (U bent vrij van elke imperfectie).

Sheikh Saalih al-Fawzaan

  1. Doeʿaa’ ul-Qoenoet is de smeekbede die verricht wordt na het opkomen van de roekoeʿ in de laatste gebedseenheid.