Geen categorie

Amuletten

15542

Taalkundige betekenis: at-Tamaa’im(amuletten) is de meervoud van Tamiemah.

De door de geleerden gegeven betekenis: wat onder andere om de halzen van baby’s wordt gehangen om te beschermen tegen al-cAyn(het boze oog).
Verschillende categorieën amuletten
Amuletten zijn onder te verdelen in twee categorieën:
  1. Amuletten van Koranteksten en Profetische uitspraken.
De meest correcte mening is dat dit niet is toegestaan vanwege de volgende drie zaken:
  • Het algemene verbod op amuletten en het feit dat hier geen specifieke uitzonderingen op zijn gemaakt.
  • Het sluiten van de deur voor verboden zaken (Sad ad-Dariecah).
  • Het leidt tot minachting in het geval wanneer iemand bijvoorbeeld met dit om zijn hals naar de toilet gaat om zijn behoeften te doen.
  1. Amuletten anders dan Koranteksten en Profetische uitspraken. Zoals amuletten die bijvoorbeeld namen van djinns en shayaatien bevatten of onbekende uitspraken. Dit is algeheel verboden en behoort tot Shirk omdat het vertrouwen op een ander dan Allah wordt ingesteld.
Samengevat kunnen we zeggen dat alle amuletten verboden zijn, ongeacht of zij teksten van de Koran bevatten of andere zaken. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah behoren tot Shirk.”
(Ahmad en Aboe Daawoed)[1]
[1] Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 129. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 66. Risaalat ut-Tamaa’im fi mizaanil cAqiedah van Ali al-cAlyaani.