Geen categorie

Ar-Roeqaa

8292

Twee categorieën van ar-Roeqaa

Ar-Roeqaa kunnen in twee categorieën verdeeld worden:
1. Toegestane Roeqyah
2. Verboden Roeqyah
Toegestane Roeqyah
Deze vorm van Roeqyah dient op basis van unanimiteit (Idjmaac) onder de geleerden aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:
  • Uitgesproken in duidelijk Arabische taal en de betekenis van de woorden moet bekend zijn.
  • Dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de Woorden of Namen en Eigenschappen van Allah.
  • Dat er niet volledig vanuit wordt gegaan dat de Roeqyah op zichzelf geneest, maar dat dit gebeurt met de Qadr (Voorbeschikking) van Allah.
Verboden Roeqyah
Dit zijn alle soorten Roeqyah waaraan één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden van de toegestane Roeqyah ontbreken.[1]
Bewijs vanuit de Soennah voor het verrichten van Roeqyah
De uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah (datgene wat gedaan wordt waardoor een man van een vrouw gaat houden) zijn Shirk.”
(Ahmad en Aboe Daawoed)

En zijn vrede zij met hem uitspraak: “Toon mij jullie ar-Roeqaa. Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”

(Moeslim)

[1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 178. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 66. Risaalat ur-Roeqaa alaa daw’i aqiedati ahl us-Soennati wal-Djamaacah van Ali al-cAlyaani.