Geen categorie

ash-Shafaacah (Voorspraak)

5514

Taalkundige betekenis: komt van het woord Shafaca. Als je van iets twee maakt. Het tegenovergestelde ervan is oneven.

De door de geleerden gegeven betekenis: Het voor anderen bemiddelen of voorspraak doen om hem van nut te zijn of te beschermen tegen iets schadelijks.

Verschillende categorieën van Shafaacah

Shafaacah is onder te verdelen in de volgende twee categorieën:

  1. Ontkennende Shafaacah
  2. Bevestigende Shafaacah

Ontkennende Shafaacah

Dit houdt in dat Shafaacah van een ander dan Allah gevraagd wordt inzake datgene waarover Allah slechts gaat. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“O jullie die geloven, geeft uit van dat waar Wij jullie van voorzien hebben, voordat de Dag komt waarop er geen handel, geen vriendschap en geen voorspraak zal zijn.”

(Soerat al-Baqarah: 254)

Bevestigende Shafaacah

Dit houdt in dat Shafaacah wordt gevraagd aan Allah.

De voorwaarden voor bevestigende Shafaacah

De bevestigende Shafaacah dient aan de volgende twee vereisten te voldoen:

  1. De Toestemming van Allah aan degene die Shafaacah wil doen.
  2. Zijn Tevredenheid met de verrichter van de Shafaacah en degene voor wie hij Shafaacah doet.

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraken van Allah:

Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn Toestemming?”

(Soerat al-Baqarah: 255)

En:

“En hoeveel engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak niets baat, behalve nadat Allah Toestemming geeft voor wie Hij wil en voor wie Hem behaagt.”

(Soerat an-Nadjm: 26)

Het oordeel over het vragen van Shafaacah aan een levende

  1. Als hem een voorgeschreven of toegestane zaak gevraagd wordt waartoe hij in staat is, dan is dit toegestaan. Dit valt onder het helpen van elkaar in het goede.
  2. Als hem een zaak gevraagd wordt waartoe Allah slechts in staat is, dan is dit Shirk.[1]

[1]Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 329. Qoerat ul-cOeyoen il-Moewahhidien van Sheikh cAbdur-Rahmaan Aal ash-Sheikh, blz. 97.