Geen categorie

Belangrijkste boeken over de Tawhied en cAqiedah

6837

Hieronder volgen de belangrijkste boeken over de Tawhied en cAqiedah. Beste moslim, ik adviseer je om je hieraan vast te houden en deze boeken te bestuderen opdat jouw inzicht in het geloof zal toenemen en jij het Pad naar de redding zal te weten komen. De weg van succes die, wanneer deze wordt bewandeld, zal leiden tot overwinning. En degene die zich hiervan afwendt zal verloren zijn.

En weet beste broeder en zuster, dat de studie van Tawhied en het leren van de cAqiedah behoren tot de belangrijkste categorie van kennis over het geloof. Sommige geleerden verdelen kennis dan ook in twee categorieën:

1. Grote kennis (Fiqh Akbar)

Hiermee bedoelen zij de Tawhied en cAqiedah.

2. Kleine kennis (Fiqh Asghar)

Hiermee bedoelen zij kennis over de wetsoordelen over daden van aanbidding en onderlinge verhoudingen (Moecaamalaat).

Tot deze boeken behoren:

– Oesoel uth-Thalaathah

– Al-Qawaacid ul-Arbac

– Kashf ush-Shoeboehaat

– Kitaab ut-Tawhied

Bovengenoemde boeken zijn geschreven door Sheikh al-Moedjaddid (de vernieuwer) Mohammed ibn cAbdil-Wahhaab, moge Allah hem genadig zijn.

– Madjmoecaat ut-Tawhied un-Nadjdiyyah

– Fath ul-Madjied Sharh Kitaab at-Tawhied

Beide boeken zijn geschreven door Sheikh cAbdoer-Rahman ibn Hasan.

– Taysier ul-cAziez ul-Hamied Sharh Kitaab at-Tawhied.

Geschreven door Sheikh Soelaymaan ibn cAbdillaah.

– Macaaridj ul-Qaboel

– Aclaam us-Soennat ul-Manshoerah

Beide boeken zijn geschreven door Sheikh Haafidh al-Haakimie.

– Al-Qawl ul-Moefied calaa Kitaab it-Tawhied

Geschreven door Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien.

– Kitaab ut-Tawhied

– Al-Irshaad ilaa Sahieh il-Ictiqaad

Beide boeken zijn geschreven door Sheikh Saalih al-Fawzaan.

– Al-cAqiedat ul-Waasitiyyah

Geschreven door Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyyah.

– Sharh al-cAqiedat ul-Waasitiyyah

Geschreven door Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien.

– Sharh al-cAqiedat ul-Waasitiyyah

Geschreven door Sheikh Saalih al-Fawzaan.

– Al-Qawaacid ul-Moethlaa fie Sifaatillaahi wa Asmaa’ihil-Hoesnaa.

Geschreven door Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien.

– Al-cAqiedat ut-Tahaawiyyah wa Sharhoehaa libni abiel-cIzz il-Hanafiy.

Span je in om de boeken en Fataawa van de volgende geleerden te lezen:

– Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah

– Al-Imaam ibn ul-Qayyim

– Mohammed ibn cAbdil-Wahhaab

– Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah bin Baaz

– Sheikh al-Albaanie

– Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien

– Sheikh cAbdoellaah al-Djibrien

– Sheikh Saalih al-Fawzaan

En van de andere moslimgeleerden die bekend staan om hun correcte Tawhied en hun zuivere geloofsovertuiging.