Geen categorie

Boetedoening na verbreken van een eed

3439

Vraag:

Ik ben een jongeman die tot drie keer toe heeft gezworen om berouw te tonen voor een verboden zaak. Dien ik één keer een boetedoening na te komen of drie keer? En waar bestaat deze boetedoening uit?

Antwoord:

Je hoeft slechts één keer de boetedoening na te komen. Deze bestaat uit het voeden of kleden van tien armen, of het vrijkopen van een slaaf. Wie dit niet kan opbrengen, dient drie dagen te vasten. Allah zegt:

Allah zal jullie niet ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie onbedoeld in jullie eden afleggen. Maar Hij zal jullie ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie opzettelijk in jullie eden afleggen. Als boetedoening hiervoor dienen jullie tien behoeftigen te voeden, op een schaal van het gemiddelde waarmee jullie je eigen families voeden, of hen te kleden, of een slaaf vrij te kopen. Maar wie (dit) niet kan opbrengen, dient drie dagen te vasten. Dit is de boetedoening voor (het niet nakomen van) jullie eden wanneer jullie hebben gezworen, en waak over jullie eden.

(Soerat al-Maa’idah: 89)

Dit geldt voor elke eed die men aflegt om een daad te verrichten of een daad na te laten. Als men deze herhaalt, dan geldt (in geval van het verbreken) slechts één boetedoening zolang hij de boetedoening voor de eerste keer nog niet is nagekomen. Heeft hij de eerste keer dat de eed is verbroken de boetedoening wel nagekomen en verbreekt hij de eed vervolgens opnieuw, dan dient hij voor de tweede keer de boetedoening na te komen. Hetzelfde geldt als hij hierna voor de derde keer de eed verbreekt, terwijl hij voor de tweede eed al de boetedoening is nagekomen.

Heeft men meerdere eden afgelegd voor het nakomen of afblijven van verschillende daden, dan dient hij voor elke eed die hij verbreekt een boetedoening na te komen. Een voorbeeld hiervan is dat men zegt: “Bij Allah, ik zal niet tegen die en die persoon praten.” “Bij Allah, ik zal niet eten.” “Bij Allah, ik zal niet daarnaartoe reizen.” Of dat hij zegt: “Bij Allah, ik zal tegen die persoon spreken.” “Bij Allah, ik zal hem slaan” en dergelijke bewoordingen.

Het voeden moet minimaal een halve Saa’[1] aan lokale basisvoeding zijn. Dit is gelijk aan ongeveer anderhalve kilo. In geval van kleden dient het kleding te zijn dat voldoende is om in te bidden, zoals een Qamies of een Izaar (onderste kledingstuk) of Ridaa (bovenste kledingstuk). Voorziet hij hen van een diner of lunch, dan volstaat dit ook. Dit op basis van het voorgaande vers.

Sheikh ʿAbd ul-ʿAziz ibn Baaz

(Madjmoe’ fataawa Sheikh ibn Baaz: 23/145)

[1] Een Saa is vier keer twee handenvol.