Geen categorie

Categorieën van liefde

8154
Liefde (Mahabbah) kan onderverdeeld worden in vier categorieën:
1. Liefde als zijnde een daad van aanbidding.
Dit houdt in: het houden van Allah en het houden van datgene waar Allah van houdt. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:
“Maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah.”
(Soerat al-Baqarah: 165)
2. Liefde als zijnde Shirk.
Dit houdt in: het houden van een ander dan Allah, in dezelfde mate waarin je van Allah houdt of in een nog grotere mate. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:
“En er zijn er onder de mensen die naast Allah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah.”
(Soerat al-Baqarah: 165)
3. Liefde als zijnde een zonde.
Dit houdt in: het houden van zonden, religieuze innovaties en verboden zaken. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:
“Waarlijk, degenen die ervan houden dat de onzedelijkheid zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.”
(Soerat an-Noer: 19)
4. Natuurlijke liefde.
Zoals de liefde voor kinderen, familie, zichzelf enz. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:
“Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke zaken als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kuddes dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste terugkeer.”
(Soerat Aali cImraan: 14)[1]

[1] Al-Qawl ul-Moefied fie adillatit Tawhied van Mohammed al-Wasaabiy, blz. 114-116.