Geen categorie

De drie fundamenten

19826

De drie fundamenten van het geloof zijn:

 1. Kennis opdoen over Allah.
 2. Kennis opdoen over het geloof.
 3. Kennis opdoen over de Profeet vrede zij met hem.
Dit zijn tevens de drie vragen die ons in de graf worden gesteld.
Kennis opdoen over Allah
Dit betreft het opdoen van kennis over de volgende zaken:
 1. Allah is onze Heer, Die ons en iedereen heeft grootgebracht met al Zijn Gunsten.
 2. Allah is de Enige die aanbeden wordt en naast Hem dient er niets of niemand anders aanbeden te worden.
 3. Wij hebben kennis opgedaan over Allah aan de hand van Zijn Tekenen en Zijn geweldige schepselen. Tot deze tekenen behoren de nacht, de dag, de zon en de maan. En tot Zijn schepselen behoren de hemelen en de aarde en alles en iedereen die zich hierin bevindt.
Kennis opdoen over het geloof
Dit betreft kennis opdoen over de volgende zaken:
 1. Het geloof, buiten welke geen andere wordt geaccepteerd door Allah, is de Islam.
 2. Islam staat voor:
– Onderwerping aan Allah.
– Het zich houden aan Zijn voorschriften.
– Afstand nemen van Shirk en haar volgelingen.
Er zijn drie categorieën in het geloof:
1. De Islam
2. Al-Imaan
3. Al-Ihsaan
Kennis opdoen over de Profeet vrede zij met hem
Dit betreft kennis opdoen over de volgende zaken:
 1. Zijn naam en afkomst.
Zijn naam is Mohammed ibnoe cAbd Allah ibnoe cAbd al-Moettalib ibnoe Haashim vrede zij met hem. Haashim stamt af van Qoeraysh. Qoerays stamt af van de Arabieren en de Arabieren stammen weer afvan Ismaciel ibnoe Ibrahiem al-Khaliel u.
 1. Zijn leeftijd.
Hij is drieënzestig jaar geworden, waarvan veertig jaar voor zijn Profeetschap en drieëntwintig jaar erna.
 1. Zijn Profeetschap en Boodschap.
Hij vrede zij met hem werd Profeet met de openbaring van Soerat Iqraa’ en hij werd Boodschapper met de openbaring van Soerat al-Moeddatthir.
 1. Zijn geboorteplaats en de plaats waarnaar hij emigreerde.
Zijn geboorteplaats was Mekka en hij is geëmigreerd naar Medina.
 1. De essentie van zijn Boodschap.
Hij werd door Allah gestuurd om de mensen uit te nodigen naar de Tawhied en hen te waarschuwen voor Shirk.[1]

[1] Risaalat ul-Oesoel at-Thalaathah van scheich ul-Islaam Mohammed ibnoe cAbd al-Wahhaab.