Geen categorie

De smeekbede

9191
De smeekbede is een vorm van aanbidding
De smeekbede (ad-Doecaa’) behoort tot de belangrijkste vormen van aanbidding. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “De smeekbede is DE aanbidding.”
(at-Tirmidhi)
En de uitspraak van Allah:
“En waarlijk, de moskeeën behoren toe aan Allah: roept dan niemand naast Allah aan.”
(Soerat al-Djinn: 18)
Verschillende categorieën van smeekbeden
Smeekbeden kunnen verdeeld worden in twee categorieën:
  1. De smeekbede als zijnde aanbidding
Hiermee wordt bedoeld: Iedere daad waarmee de mens zijn Heer aanbidt, zoals de Salaah (gebed), de Hadj (bedevaart), Sadaqah (liefdadigheid) enz.
De reden waarom deze aanbiddingen smeekbeden worden genoemd
Omdat door middel van deze daden iets gevraagd wordt aan Allah. Als de mens deze daden verricht, is het net alsof hij Allah vraagt om hem genadig te zijn en om hem het Paradijs te laten binnentreden.
  1. De vragende smeekbede
Hiermee wordt bedoeld: de smeekbede waarin iets wordt gevraagd, zoals:
Allahoemm-arhamnie
(Allah, wees mij genadig)
Rabbi-ghfirlie
(Mijn Heer, vergeef mij)
De smeekbede aan een ander dan Allah
De smeekbede is een daad van aanbidding. Wie de smeekbede richt tot een ander dan Allah is een polytheïst (Moeshrik), een ongelovige (Kaafir).
Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“En wie een andere god naast Allah aanroept, waarvoor hij geen bewijs heeft: waarlijk, zijn afrekening is bij zijn Heer. Waarlijk, de ongelovigen zullen niet welslagen.”
(Soerat al-Moe’minoen: 117)[1]

[1] Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 56. Hoesoel ul-Ma’moel van sheich cAbd Allah al-Fawzaan, blz. 74.