Geen categorie

Gedraag je, ook bij meningsverschillen

3618

Soms schrik ik enorm van de slechte kant die we van onszelf laten zien jegens andere moslims, enkel en alleen omdat zij anders denken dan wij, of omdat zij een andere mening hebben dan wij.

Roddel, achterklap, elkaar belachelijk maken of zelfs uitschelden is ons niet vreemd als je de onderlinge discussies een beetje volgt. En waarom laten we deze kant van onszelf ook alweer zien?

Nou, hij is een ikhwaani, selefie, ash’arie tablieghie of wat ook.

Het feit dat iemand anders kijkt naar een zaak dan jij, is geen vrijbrief om slecht gedrag te vertonen, je broeder aan te vallen of zijn rechten te schenden. Hij is toch nog steeds een moslim?

De moslim heeft vijf rechten over zijn moslimbroeder: het teruggeven van de vredesgroet, de ziektebezoek, het volgen van de begravenisstoet, het ingaan op zijn uitnodiging en het doen van een smeekbede voor hem nadat hij geniest heeft.

(Al-Boekhaarie en Moesliem).

In de versie van Moesliem is zelfs een zesde recht toegevoegd: “En wanneer hij jou om advies vraagt dan adviseer jij hem.”

Laat je niet verblinden door fanatisme of sektarisme en laat je niet ruïneren door je tong.”En de dienaar doet een uitspraak van de Toorn van Allah, waar hij niet naar omkijkt (d.w.z. het is maar iets kleins bij hem), en hij daalt er een afstand van 70 jaar mee neer in het Hellevuur.

(Al-Boekhaarie)

Vergeet ook niet te kijken naar de zaken die ons verbinden. We geloven allen in Allah, de engelen, de boeken, de Dag des Oordeels, de Voorbeschikking. We komen dagelijks bij elkaar in de moskee, hebben samen ‘Ied, we houden zielsveel van de profeet (salla Allaahoe ‘alayhi wa sallam) en we staan zij aan zij om voor hem op te komen wanneer hij wordt aangevallen.

Waarom dus een overfixatie op de zaken die ons verdelen?

En ben je het oneens met iemand? Een leerzame wetenschapelijke discussie kan en mag altijd. Doe het wel met manieren en zorg dat je er altijd als winnaar uitkomt. Niet omdat je je broeder hebt verslagen hoor. Nee, dat bedoel ik niet! Maar wel omdat je van je beste kant hebt getoond en je zelf iets hebt geleerd of juist hebt onderwezen.

De meest geliefde (mensen) van jullie bij mij en degenen die het meest dichtbij mij zitten zijn degenen van jullie met het beste gedrag,” aldus onze geliefde profeet (salla Allaahoe ‘alayhi wa sallam) .

Laat je niet verblinden door fanatisme. Jij en je broeders en zusters zijn boven alle termen en toeschrijvingen nog gewoon moslims hoor. Laten we ons dus ook zo gedragen.

Ustaadh Ismail Abou Soumayyah

14 juni 2019