Geen categorie

Het bezoeken van graven

6426

Het bezoeken van graven kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

1. Islamitisch bezoek

Dit houdt in: het bezoeken van de graven om:

 • het Hiernamaals te gedenken.
 • de vredesgroet te geven aan de doden en het verrichten van smeekbeden voor hen.

2. Bezoek als zijnde een Bidcah (religieuze innovatie).

Dit is in strijd met de compleetheid van de Tawhied en is een middel dat leidt tot Shirk. Hiertoe behoort onder andere:

 • De bedoeling hebben om daden van aanbidding voor Allah te verrichten bij het graf.
 • De bedoeling hebben om zegeningen te krijgen middels dit graf.
 • Het wegschenken van een beloning aan iemand bij dit graf.
 • Het reizen om de graven te bezoeken.
 • En wat hier op lijkt.

3. Bezoek als zijnde Shirk

Dit ontkent de Tawhied (in zijn geheel) en houdt in: het richten van verschillende daden van aanbidding aan de dode in het graf, zoals:

 • Het richten van de smeekbede tot de dode in het graf in plaats van aan Allah.
 • Het vragen van al-Isticaanah en al-Istighaathah aan de dode in het graf.
 • Het offeren voor en het doen van een gelofte aan de dode in het graf.
 • En wat hier op lijkt.[1]

[1]Al-Qawl ul-Moefied van sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 427. Moedjmal Oesoel us-Soennati wal Djamaacati fil-cAqiedah van Naasir al-cAql, blz. 18.

Het bezoeken van graven

13628
Vraag:
Is het voor de vrouw toegestaan om graven te bezoeken?
Antwoord:
Voor zowel de man als de vrouw is het aanbevolen om graven te bezoeken. Het is voor de vrouw echter niet toegestaan om deze veelvuldig te bezoeken. Dit kan namelijk leiden tot religieuze deviatie. Voorbeelden hiervan zijn het overdreven huilen, onbekleedheid, het zitten op en bij de graven en tijdverspilling middels ijdel gepraat. Dit is wat wij tegenwoordig zien in enkele Islamitische landen.
Met de wil van Allah is dit hetgeen waarop wordt gedoeld met de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Moge de Vloek van Allah rusten op de bezoeksters van de graven.”
(Thirmidhie)
Sheikh Naasir ud-Dien al-Albaani