Geen categorie

Het doen van een gelofte aan een ander dan Allah

6040

Taalkundige betekenis: het houden aan.

Islamitische betekenis: Het jezelf verplichten te houden aan iets wat (in oorsprong) niet verplicht is, om daarmee degene aan wie je de gelofte hebt gedaan te verheerlijken.

An-Nadhr is een daad van aanbidding aan Allah

Weet dat an-Nadhr (het doen van een gelofte) een daad van aanbidding is die aan geen ander dan Allah gedaan mag worden. Wie een gelofte doet aan een ander dan Allah heeft zich schuldig gemaakt aan Grote Shirk. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij vervulden hun geloften.”

(Soerat al-Insaan: 7)

Wie een gelofte heeft gedaan aan een ander dan Allah, dient zich hier niet aan te houden.

Wanneer is het doen van een gelofte Shirk?

Als iemand zichzelf iets verplicht stelt om daarmee een ander dan Allah te verheerlijken en toenadering tot hem te zoeken. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. De uitspraak: “Als Allah mijn zieke geneest, dan zal ik aan het graf van die en die Waliy (heilige) zoveel aan vee en bezittingen offeren.”
  2. De uitspraak: “Als ik een kind krijg, dan zal ik een offerdier slachten bij het graf van die en die Waliy.”
  3. De uitspraak: “Aan die en die Waliy of Djinn doe ik de gelofte om drie offerdieren te slachten.”
  4. Het doen van een gelofte aan een afgodsbeeld.
  5. Het doen van een gelofte aan de zon en de maan.[1]

[1]Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 245. Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 166.