Geen categorie

Het geloof in de Boeken

8194

De moslim moet geloven dat Allah Boeken heeft geopenbaard aan Zijn Boodschappers (vrede zij met hen) om Zijn Waarheid duidelijk te maken en om de mensen hiernaar uit te nodigen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“De mensen waren één gemeenschap. Toen stuurde Allah profeten als verkondigers van blijde tijdingen en waarschuwers. En Hij zond met hen het Boek in waarheid om tussen de mensen te oordelen over datgene waarover zij van mening verschilden.”

(Soerat al-Baqarah:213)

Wij geloven in de namen van de Boeken die Allah aan ons bekend heeft gemaakt; zoals de Tauwrah (Thora), de Indjiel (Bijbel), de Zaboer (Psalmen) en de Qoer’aan (Koran). De Koran is de beste van deze boeken, de laatste en regeert over alle andere Hemelse Boeken. Het is verplicht voor de moslims om dit boek te volgen en ermee te regeren in combinatie met de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Dit omdat Allah Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) naar de mensen en de Djinns (wezens die zijn geschapen door Allah uit vuur) heeft gestuurd. Hij openbaarde aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de Koran om hiermee tussen de moslims te oordelen. In de Koran is ook genezing voor allerlei ziekten, een uitleg van alles, en een gids en genade voor de gelovigen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En dit is een boek dat Wij hebben nedergezonden, gezegend. Volgt het dan en vreest (Allah) zodat jullie begenadigd worden.”

(Soerat al-Ancaam: 155)

“En Wij hebben op jou het Boek neergezonden als uitleg van alle zaken en als gids en genade en als blijde boodschap voor de moslims.”

(Soerat an-Nahl: 89)