Geen categorie

Het geloof in de Engelen

8202

Elke moslim moet geloven in het bestaan van de Engelen en moet geloven dat Allah hen heeft geschapen om Hem te gehoorzamen. Allah omschrijft de Engelen als geëerde dienaren die Zijn Bevelen altijd op- volgen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Hij weet wat voor hen is en wat achter hen is en zij (de Engelen) doen geen voorspraak (voor iemand) behalve voor (hem) wie Allah welgevallig is en uit ontzag voor Hem zijn zij godsvrezend.”

(Soerat al-Anbiyaa’:28)

Er zijn verschillende soorten Engelen. Sommigen zijn belast met het dragen van de Troon van Allah. Anderen gaan over de Hemel en het Vuur en anderen zijn weer belast met het opschrijven van de daden van de dienaren van Allah. Wij noemen hen bij hun namen zoals die door Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) zijn aangegeven; zoals Djibriel, Mikaa’iel, Maaliek, de Bewaker van het Vuur en Israafiel (vrede zij met hen), die verantwoordelijk is voor het blazen op de bazuin.

Er is overgeleverd door cAa’ieshah dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Engelen zijn geschapen uit licht en de Djinn zijn geschapen uit rookloos vuur en Adam is geschapen uit datgene wat jullie is beschreven (in de Koran; namelijk uit klei).”

(Moeslim)