Geen categorie

Het geloven in slechte voortekenen

7065

Taalkundige betekenis: at-Tayrah komt van het woord at-Tayr dat vogel betekent. Het houdt in dat je goede en slechte voortekenen uit bepaalde gebeurtenissen trekt.

De door de geleerden gegeven betekenis: het trekken van een slecht voorteken uit iets wat je hebt gezien, gehoord of te weten bent gekomen.

Het oordeel over het geloven in slechte voortekenen

Het geloven in slechte voortekenen is op basis van de twee volgende zaken in strijd met de Tawhied:

1 Degene die gelooft in slechte voortekenen heeft zijn vertrouwen in Allah opgegeven en heeft dit in een ander dan Hem gesteld.

2 Hij houdt zich vast aan een zaak die niet waar is, doch slechts een illusie is en een verbeelding.

Het bewijs voor het verbod op het geloven in slechte voortekenen

De volgende Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Weet: hun noodlot is slechts bij Allah, maar de meesten van hen weten het niet.”

(Soerat al-Acraaf: 131)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): (Het geloven in) slechte voortekenen is Shirk.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhi)

De toestand van degene die in slechte tekenen gelooft

Degene die gelooft in slechte tekenen valt in één van de volgende twee categorieën:

1 Hij ziet af van datgene wat hij wilde doen en laat zich overtuigen door dit slechte voorteken. Dit behoort tot de voornaamste vorm van geloven in de zogenaamde slechte en goede voortekenen.

2 Hij laat het slechte voorteken voor wat het is maar hij is ongerust, raakt gekweld en bezorgd en vreest voor de kwalijke gevolgen van het slechte voorteken dat zich heeft voorgedaan. Dit behoort ook tot het geloven in slechte voortekenen, maar hier is er sprake van een lichtere vorm dan de hierboven genoemde toestand.

Beide toestanden berokkenen de Tawhied van de dienaar schade.

Het geneesmiddel voor degene die in slechte voortekenen gelooft

Dat hij de volgende smeekbede, die is overgeleverd door Aboe Daawoed, opzegt:

“Allahoemma laa ya’tiya bil-Hasanaati illaa Anta. Wa laa yadfac us-Sayyi’aati illaa Anta. Wa laa Hawla wa laa Qoewwata illaa bik.”

(O Allah, niemand komt met het goede, behalve U. En niemand weert het slechte af, behalve U. En er is geen Kracht een geen Macht buiten U.)

En de volgende smeekbede, die is overgeleverd door Ahmad en authentiek is verklaard door Sheikh al-Albaanie:

“Allahoemma laa Tayra illaa Tayroek. Wa laa Khayra illaaKhayroek. Wa laa ilaaha ghayroek.”

(O Allah, alleen U gaat over het noodlot. En alleen van U is al het goede afkomstig. En er is geen god dan U.)

Verder dient hij:

– Het gevaar van het geloven in slechte voortekenen te kennen;

– Zijn eigen Nafs te bestrijden;

– Te geloven in de Voorbeschikking van Allah;

– Allah het voordeel van de twijfel te geven;

– Gebruik te maken van de Doecaa’ ul-Istikhaarah.

Wanneer is Tayrah verboden?

De Profeet zegt: “Het is slechts Tayrah als jij aan de hand hiervan het besluit neemt om wel of niet te gaan.”

(Ahmad)

Goede voortekenen

Betekenis: Fa’al houdt in een goed woord dat iemand hoort waardoor hij verblijd wordt, zoals bijvoorbeeld een persoon die op reis wenst te gaan en iemand hoort zeggen: “Dat het jou mag verblijden.”

Het oordeel hierover: dit is toegestaan. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van de Profeet: “Ik hou van het goede voorteken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het verschil tussen slechte en goede voortekenen

At-Tayrah: houdt in dat je slecht denkt over Allah, dat je iets van Zijn Rechten toekent aan een ander en dat je jouw hart verbindt aan een schepsel dat jou niet kan schaden noch kan baten.

Al-Fa’al: dat je alle vertrouwen hebt in Allah en dat jij je door niets laat tegenhouden.[1]

[1]Fath ul-Madjied, blz. 278. Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 559.Al-As’ilatoe wal-Adjwibatoe fil-cAqiedah van Saalih al-Atram, blz. 65. At-Tayrah van Mohammad al-Hamd.