Geen categorie

Het gevaar van Shirk en de bestraffing ervan

7324

Allah vergeeft de pleger van Shirk niet als hij sterft en geen berouw heeft getoond. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Waarlijk Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend en Hij vergeeft buiten dit (alles) aan wie Hij wilt.”
(Soerat an-Nisaa’: 48)
De pleger van Shirk treedt buiten de Islam. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“En dit is een oproep van Allah en Zijn Profeet richting de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah en Zijn Boodschapper vrij zijn van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders).”
(Soerat at-Tauwbah: 3)
Allah accepteert de daden van een Moeshrik niet en al zijn voorgaande daden zullen zijn als verstrooid stof. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah:
“En Wij wenden Ons tot de daden die zij hebben verricht en Wij maken die tot verstrooid stof.”
(Soerat al-Foerqaan: 23)
Het binnentreden van het Paradijs is haraam voor de pleger van Shirk en hij zal voor eeuwig in het Hellevuur verblijven. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah:
“Waarlijk, wie deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft het Paradijs voor hem verboden gemaakt en zijn verblijfplaats is het Vuur en voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.”
(Soerat al-Maa’idah: 72)[1]

[1] Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 150-152. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 8