Geen categorie

Het meest waardevolle waar jij over beschikt

2873

In een tijd waarin de harten bezwaard zijn met angst en bezorgdheid, biedt het gedenken van Allah steun en troost. Het gedenken van Allah is een sterke deugd die het hart tot rust brengt en belemmeringen transformeert in kracht. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

(Dat zijn) degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.

(ar-Ra’d (13): 28)

Het gedenken van Allah is het ultieme toevluchtsoord en het ondoordringbare fort. Het is de bron van motivatie, levensvoldoening en geluk. Het is de weg naar vergeving, verzoening en enorme beloning. Allah zegt in de Koran (interpretatie van betekenis):

En de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die (Allah veelvuldig) gedenken; Allah heeft Vergiffenis en een grandioze Beloning voor hen gereedgemaakt.

(al-Ahzaab (33): 35)

Het gedenken van Allah is het meest waardevolle waar een moslim over beschikt en de beste manier om je erkentelijkheid te tonen voor alle gunsten waarmee Allah jou heeft overladen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

O jullie die geloven, gedenk Allah met vele gedenkingen. En verheerlijk Hem in de ochtend en de namiddag. Hij is Degene Die jullie prijst en (ook) Zijn Engelen (verrichten smeekbeden voor jullie), opdat Hij jullie van de duisternis naar het Licht voert. En Hij is Meest Genadevol voor de gelovigen.”

(al-Ahzaab (33): 41-43)

Imam Aboe Ismail