Geen categorie

Het nevenschikken aan Allah door het woord ‘en’

3622

Betekenis: het nevenschikken, door de Arabische letter ‘wa’ (wat ‘en’ betekent), tussen Allah en één van Zijn schepselen wat betreft het totstandkomen van een zaak. Dit impliceert dat een schepsel van Allah hieraan deelneemt.

Voorbeelden:

  1. Het zeggen van: “Wat Allah wilt en wat jij wilt.”
  2. Het zeggen van: “Ik hoop op Allah en op jou.”
  3. Het zeggen van: “Ik zoek mijn hulp bij Allah en bij jou.”
  4. Het zeggen van: “Ik heb niets anders dan Allah en jou.”
  5. Het zeggen van: “Als het niet was voor Allah en die en die dan was ik vernietigd.”
Het oordeel over het nevenschikken aan Allah door het woord ‘en’

Dit is onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Als hij erin gelooft dat hier sprake is van gelijkstelling. Dit is grote Shirk, ook al wordt hier het woord ‘thoemma’ (daarna) gebruikt.
  2. Als hij er niet in gelooft dat hier sprake is van gelijkstelling. Dit is kleine Shirk.
De correcte wijze van het gebruiken van dit soort uitspraken
  1. Dat men ‘daarna’ zegt zonder erin te geloven dat hier sprake is van gelijkstelling. Bijvoorbeeld: men zegt: “Wat Allah wilt, daarna wat jij wilt.”
  2. Dat je kwestie geheel aan Allah overlaat. Bijvoorbeeld: men zegt: “Wat Allah alleen wilt.” Of “Ik zoek mijn hulp bij Allah alleen.” Enz. Dit is beter en verdient de voorkeur.
Het verschil tussen de woorden ‘en’ en ‘daarna’

Het nevenschikken aan de hand van het woord ‘en’ veronderstelt vergelijking en gelijkstelling.

Het nevenschikken aan de hand van het woord ‘daarna’: dit veronderstelt opvolging.1

 

1              Fath ul-Madjied, blz. 399. Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn al-cOethaymien, deel 2, blz. 228. Tashiel ul-cAqiedat ul-Islamiyyah, blz. 424. Aclaam Soennat ul-Manshoerah, blz. 54. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmariy, blz. 232.