Geen categorie

Het niet geloven in at-Taaghoet

7342

De plicht om niet te geloven in at-Taaghoet

Het eerste dat Allah de mens heeft opgedragen is om niet te geloven in at-Taghoet en slechts te geloven in Allah. Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van Allah:
“En waarlijk, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) ,,Aanbidt Allah en vermijdt at-Taaghoet.”
(Soerat an-Nahl: 36)
Op welke wijze dienen wij niet te geloven in at-Taaghoet?
  1. Geloven dat het aanbidden van een ander dan Allah vals is en dit dient dan ook vermeden en verafschuwd te worden.
  2. De volgelingen van at-Taaghoet Koeffaar (ongelovigen) te verklaren en hen te schuwen.
De belangrijkste at-Taaghoet
  1. Iblies (shaytaan)
  2. Wie naast Allah aanbeden wordt en hier tevreden mee is.
  3. Wie de mensen uitnodigt naar de aanbidding van hem zelf.
  4. Wie beweert kennis te hebben van het ongeziene.
  5. Wie oordeelt met wetten die niet van Allah afkomstig zijn (en hij overtuigd is dat deze wetten beter zijn dan die van Allah).[1]

[1] Madjmoecat ut-Tawhied, blz. 14. Sharh Thalaathat ul-Oesoel van de grote geleerde Ibn al-cOethaymien, blz. 150.