Geen categorie

Het offeren voor een ander dan Allah

4855

Taalkundige betekenis: adh-Dhabh betekent oorspronkelijk het splijten en wat daar op lijkt.

De betekenis die de geleerden geven: het ontnemen van een leven en het laten vloeien van bloed om daarmee op een specifieke wijze toenadering te zoeken en te verheerlijken.

Verschillende categorieën van het offeren

Het offeren valt onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

 1. Voorgeschreven offers
 2. Toegestane offers
 3. Offers als zijnde Shirk

Voorgeschreven offers

Voorbeelden van voorgeschreven offers zijn:

 • al-Oedhiyah (het offeren tijdens cIed ul-Adhaa: Offerfeest).
 • Het offeren vanwege een gelofte die je hebt gedaan aan Allah.
 • Het offeren bij wijze van geschenk (als onderdeel van de bedevaart).
 • Het offeren als Fidyah (datgene wat aan Allah wordt aangeboden om een tekortkoming in de aanbidding op te heffen) tijdens de Hadj en cOemrah.
 • Het offeren in verband met de geboorte van een kind (al-cAqieqah).
 • Het offeren als Sadaqah (liefdadigheid) om daarmee toenadering te zoeken tot Allah.
 • Het offeren om daarmee de gasten goed te behandelen.

Toegestane offers

Voorbeelden van toegestane offers zijn:

 • Het slachten door de slager voor verkoop.
 • Het slachten voor het nuttigen ervan.

Offers als zijnde Shirk

Voorbeelden van offers als zijnde Shirk:

 • Het offeren voor afgodsbeelden.
 • Het offeren voor Djinn.
 • Het offeren voor mausolea, tempels en graven.
 • Het offeren voordat een woning bewoond wordt als bescherming tegen de Djinn.
 • Het offeren door een echtpaar bij het binnentreden van hun huis, waarbij zij over het bloed van het offerdier lopen.
 • Het offeren voor Allah, terwijl er een andere naam dan die van Allah genoemd wordt bij het slachten.

Samenvatting

Het offeren is een daad van aanbidding. Het is dan ook niet toegestaan om te offeren voor een ander dan Allah. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: Waarlijk, mijn gebed, mijn riten, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden.”

(Soerat al-Ancaam: 162)

Riten (Noesoek) betekent hier het offeren. Het offeren voor een ander dan Allah behoort tot grote Shirk en de pleger hiervan is vervloekt. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet: “Allah vervloekt diegene die offert in de naam van een ander dan Allah.”[1]

(Moeslim)

[1] Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 214. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 51. Al-Qawl ul-Moefied van al-Wasaabiy, blz. 127.