Geen categorie

Het uitnodigen naar Tawhied

4830

Het uitnodigen naar Allah is een grote zaak en is zeer verheven. Het is het werk van de Boodschappers en de Profeten. Ook de rechtgeleiden en de Awliyaa’ houden zich hiermee bezig. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.”

(Soerat an-Nahl: 125)

En (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,Dit is mijn Weg, ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs.”

(Soerat Yoesoef: 108)

En de Profeet zei: “Bij Allah, als Allah door jou één persoon laat leiden (tot de Islam), dan is dit beter voor jou dan een hele kudde van rode kamelen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei de Profeet: “Wie oproept tot leiding krijgt dezelfde beloning als degenen die hem volgen, terwijl dit niets van hun beloning afdoet.”

(Moeslim)

Tawhied is het eerste waarnaar uitgenodigd moet worden

Het eerste wat geleerd, begrepen, naar uitgenodigd en in de praktijk gebracht moet worden is de Tawhied. Het bewijs hiervoor zijn de woorden van de Profeet toen hij Moecaadh naar Jemen stuurde: “Het eerste waar je hen naar dient uit te nodigen, is het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.” En in een andere overlevering “Totdat zij Allah één maken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De zaken die behoren tot het uitnodigen tot de Tawhied

Hier volgt een aantal zaken waar eenieder van ons een bijdrage aan kan leveren zonder dat dit veel inspanning kost:

– Het drukken en uitgeven van boeken of pamfletten die uitnodigen tot de Tawhied.

– Het vragen van handelaren om bij te dragen aan het drukken en uitgeven van boeken over de Tawhied en cAqiedah.

– Het kopiëren en uitgeven van bandjes die de Tawhied verduidelijken, uitleggen en hiernaar uitnodigen.

– Het geven van lezingen, het houden van toespraken, preken en lessen over Tawhied, voor wie daartoe in staat is of door dit af te stemmen en te regelen met de geleerden en Doecaat (degenen die uitnodigen tot de Islam).

– Het onderwijzen van de kinderen en het gezin thuis in de fundamenten van Tawhied en het hen onderwijzen van boeken over de cAqiedah aan de hand van een beloningssysteem.