Geen categorie

Het vervloeken van de tijd

4360

Hiermee wordt bedoeld: het uitschelden, misprijzen en veroordelen van de tijd.

Het oordeel over het vervloeken van de tijd

Dit oordeel is onder te verdelen in drie categorieën:

1. Er wordt puur een bericht gegeven zonder kritiek. Dit is toegestaan. Bijvoorbeeld de uitspraak: “Wij zijn vermoeid geraakt door de erge hitte van deze dag.” En de uitspraak van Loet (vrede zij met hem) (interpretatie van de betekenis):

“Dit is een zware dag.”

(Soerat Hoed: 77)

2. Iemand vervloekt de tijd, ervan uitgaande dat de tijd de boosdoener is. Alsof hij erin gelooft dat de tijd ervoor zorgt dat zaken veranderen van goed naar kwaad. Dit is grote Shirk.

3. Iemand vervloekt de tijd omdat juist in deze tijd zich iets voordoet wat hij niet leuk vindt, terwijl hij gelooft dat Allah de veroorzaker is. Dit is haraam en behoort tot de grote zonden.

Aan het vervloeken van de tijd neemt Allah aanstoot

De Boodschapper van Allah zei: “Allah zegt: ,,Ik neem er aanstoot aan als de zoon van Adam de tijd vervloekt, terwijl Ik (de Schepper van) de Tijd ben. Ik doe de nacht in de dag veranderen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Opmerking: ad-Dahr (de tijd) is niet één van de Schone Namen van Allah.1

Belangrijk basisbeginsel inzake uitspraken

Uitspraken en woorden die wellicht Shirk kunnen bevatten zijn niet toegestaan om te gebruiken, omdat door het gebruiken ervan gevreesd wordt dat men in Shirk valt of dat dit tot Shirk zal leiden.2

 

1. Fath ul-Madjied, blz. 404. Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh ibn ul-cOethaymien, deel 2, blz. 240.

2. Cassettetape van Sheikh Aal ash-Sheikh in zijn uitleg van Oesoel uth-Thalaathah.