Geen categorie

Het woord ‘als’

4044

Het gebruiken van dit woord kent drie oordelen:

1. Toegestaan. Als het woord ‘als’ wordt gebruikt om slechts iets duidelijk te maken. Bijvoorbeeld: “Als je oplet tijdens de les, dan zal je daar profijt van hebben.” Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van de Profeet: Als ik mijn zaak over zou kunnen doen, dan zou ik de Hadiy (geschenk) niet hebben meegenomen en dan had ik de staat van Ihraam verbroken.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

 

2. Aanbevolen. Als het woord ‘als’ wordt gebruikt om aan te geven dat je iets goeds wenst. Bijvoorbeeld: “Als ik bezittingen zou hebben, dan zou ik dit uitgeven aan liefdadigheid.” Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet in verband met het verhaal van de groep van vier personen. Eén van hen zei: “Als ik bezittingen zou hebben dan zou ik dit hebben uitgegeven (in het goede) zoals die persoon dat ook doet.” Hij wenste dus het goede. Waarop de Profeet zei: “Naar zijn intentie zal hij gelijk beloond worden als die andere.”

(Ahmad en at-Tirmidhie)

 

3. Verboden. Als het woord ‘als’ in één van de volgende drie situaties wordt gebruikt.

– Als bezwaar tegen de Islamitische Wetten. Het bewijs hiervoor is de volgende Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Als zij maar naar ons hadden geluisterd, dan waren zij niet gedood.”

(Soerat Aali cImraan: 168)

– Als bezwaar tegen de Voorbeschikking.

“Hadden wij maar over de zaak iets te zeggen, dan zouden wij hier niet gedood worden.”

(Soerat Aali cImraan: 154)

– Als het wordt gebruikt om het slechte te wensen. Het bewijs hiervoor is de overlevering van de vier personen toen één van hen zei: “Als ik bezittingen zou hebben dan zou ik dit hebben uitgegeven (in het slechte) zoals die persoon dat ook doet.” Hij wenste echter het slechte. Waarop de Profeet zei: “Naar zijn intentie zal hij een gelijke last dragen als die andere.1

 

1              Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 2, blz. 361. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaarie, blz. 265. Al-Irshaadoe ilaa Sahieh il-Ictiqaad van Sheikh al-Fawzaan, blz. 130.