Geen categorie

Het zweren bij een ander dan Allah

11505

Taalkundige betekenis: ‘al-Half’ betekent onlosmakelijk verbonden met, of inherent aan iets.

De door de geleerden gegeven betekenis is: het bevestigen van een oordeel door de naam van iets of iemand aan te halen wat respect oproept bij anderen, aan de hand van de volgende Arabische letters: ‘wa’, ‘bi’ en ‘ta’.

Andere benamingen:

–          Al-Yamien

–          Al-Qasam

Islamitische eed

Dit gebeurt aan de hand van het gedenken van:

–                      Allah

–                      Eén van de Namen van Allah

–                      Eén van de Eigenschappen van Allah

 

Het oordeel over het zweren bij een ander dan Allah
Dit is onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Dat hij meer naar die ander opkijkt dan naar Allah en het niveau bereikt dat hij hem aanbidt. Dit is grote Shirk.
  2. Dat hij naar die ander opkijkt, maar dat niet in zoverre dat hij evenveel naar hem opkijkt als naar Allah. Dit is kleine Shirk.

Het bewijs voor dit oordeel

De volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie bij een ander zweert dan Allah: hij heeft waarlijk Koefr of Shirk gepleegd.”

(Ahmad, Aboe Daawoed, at-Tirmidhie)

Voorbeelden van het zweren bij anderen dan Allah

  1. Het zweren bij Awliyaa’.
  2. Het zweren bij de reputatie van de Profeet of bij die van Awliyaa’.
  3. Het zweren bij het leven van personen.
  4. Het zweren bij een Amaanah (onderpand) of het eergevoel.

Een nuttige samenvatting over de regels inzake het zweren

  1. Het is verboden om te zweren bij een ander dan Allah. Dit is Shirk.
  2. Het is verboden om te zweren bij Allah terwijl je liegt. Dit is meineed.
  3. Het is verboden om veel te zweren bij Allah (ook al spreek je de waarheid) als dit niet nodig is. Dit houdt minachting in voor Allah, de Verhevene.
  4. Het is toegestaan om te zweren bij Allah als je de waarheid spreekt en het zweren erbij nodig is.1

1              Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah, blz. 417. cAqiedat ut-Tawhied van Sheikh al-Fawzaan, blz. 169-171.