Geen categorie

Hoop

6526
Hoop (ar-Rajaa’) is een toestand van hunkering, verlangen en het afwachten van iets geliefds.
Hoop is onder te verdelen in drie categorieën:
    1. Hoop als zijnde een daad van aanbidding. Hopen op Allah, alleen zonder Hem deelgenoten toe te kennen.
    2. Hoop als zijnde Shirk. Hopen op een ander dan Allah, met betrekking tot zaken waar alleen Allah over gaat.
    3. Natuurlijke hoop. Dat je hoopt op iets van een persoon, wat hij bezit en waar hij toe in staat is, zoals bijvoorbeeld de uitspraak: “Ik hoop dat je komt.”
Het bewijs voor hoop
Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer geen deelgenoten toekennen.”
(Soerat al-Kahf: 110)
Het hopen op Allah
Het hopen op Allah kan onderverdeeld worden in twee categorieën:
  1. Prijzenswaardige hoop. Dit is hoop die gepaard gaat met daden van aanbidding en gehoorzaamheid aan Allah.
  2. Afkeurenswaardige hoop. Dit is hoop die niet gepaard gaat met daden. Dit is slechts valse hoop en hoogmoed.[1]

[1] Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 57. Hoesoel ul-Ma’moel van sheich cAbd Allah al-Fawzaan, blz. 79.