Geen categorie

Islam

8427

Taalkundige betekenis: zich houden aan, zich overgeven aan, zichzelf onderwerpen aan.

Islamitische betekenis:
  1. Het overgeven aan Allah door zich te houden aan Tawhied (eenheid van Allah).
  2. En het zich gehoorzaam houden aan Zijn Wetten.
  3. En het afstand nemen van Shirk (polytheïsme) en haar volgelingen.
De algemene betekenis van Islam
Het aanbidden van Allah middels Zijn Voorschriften vanaf het moment dat Hij boodschappers heeft gestuurd tot aan het Uur.
De specifieke betekenis van Islam
Datgene waarmee de Profeet Mohammed vrede zij met hem is gestuurd.[1]
[1] cAlaam us-Soennat ul-Manshoerah, blz. 33. Sharh Thalaathat ul-Oesoel van sheich al-cOethaymien, blz. 20. Kitaab Oesoel ul-Imaan, blz. 255.