Geen categorie

Koefr (ongeloof)

9817
Taalkundige betekenis: bedekken, verhullen.
Islamitische betekenis: tegenovergestelde van Imaan (geloof).
De verschillende soorten Koefr
  1. Grote Koefr
  2. Kleine Koefr
Grote Koefr
Dit staat voor het niet geloven in Allah en Zijn Boodschappers, ongeacht of dit nu wel of niet gepaard gaat met verloochening.
Het oordeel over deze daad: de pleger ervan treedt buiten het geloof.
Grote Koefr kan men onderverdelen in vijf categorieën:
1. Koefr die voortkomt uit verloochening. Allah zegt:
“Wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen verzint over Allah of de waarheid verloochent wanneer deze tot hem is gekomen. Is de Hellevuur geen verblijfplaats van de ongelovigen?”
(Soerat cAnkaboet: 68)
2. Koefr die voortkomt uit hoogmoed en het weigeren van de waarheid. Allah zegt:
“En toen Wij tot de engelen zeiden: ,,Buigt voor Adam”, bogen zij, behalve Iblis (shaytaan), hij weigerde en was hoogmoedig en hij behoorde (hierdoor) tot de ongelovigen.”
(Soerat al-Baqarah: 34)
3. Koefr die voortkomt uit twijfel. Allah zegt:
“En hij trad zijn tuin binnen, terwijl hij zichzelf onrecht aandeed, hij zei: ,,Ik denk niet dat deze (tuin) ooit zal vergaan en ik denk niet dat het Uur zal aanbreken en zelfs al zou ik tot mijn Heer terugkeren, dan zal ik zeker een betere plaats van terugkeer treffen. Zijn vriend zei tegen hem, toen hij met hem in gesprek raakte: ,,Geloof jij niet in Degene Die jou van aarde heeft geschapen en vervolgens uit een druppel (sperma) en jou (tenslotte) tot mens maakte. Maar wat mij betreft: Hij is Allah, mijn Heer, en ik ken mijn Heer geen deelgenoten toe.”
(Soerat al-Kahf: 35-38)
4. Koefr die voortkomt uit afkeer. Allah zegt:
“En degenen die niet geloven, zij wenden zich af van datgene waar zij voor werden gewaarschuwd.”
(Soerat al-Ahqaaf: 3)
5. Koefr die voortkomt uit Nifaaq (hypocrisie). Allah zegt:
“Dat is omdat zij geloofden, vervolgens niet geloofden, waarna hun harten werden verzegeld zodat zij niet begrijpen.”
(Soerat al-Moenaafiqoen: 3)
Kleine Koefr
Dit staat voor iedere zonde die als Koefr genoemd wordt in de Koran en de Soennah, maar niet het niveau van grote Koefr bereikt.
Het oordeel over kleine Koefr: dit is haraam en behoort tot de grote zonden, maar plaatst de pleger ervan niet buiten het geloof.
Voorbeelden van kleine Koefr
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van kleine Koefr:
1. Het ondankbaar zijn voor de gunsten van Allah. Allah zegt:
“En zij was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah.”
(Soerat an-Nahl: 112)
2. Het doden van een moslimbroeder door een moslim.De Profeet vrede zij met hem zei: “Het uitschelden van een moslim is een zonde en hem bestrijden is Koefr.”
(al-Boechari en Moeslim)
3. Het uitschelden van andermans familienaam.
4. Geweeklaag om de dode. Het bewijs voor deze twee zaken is de uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Twee eigenschappen onder de mensen houden Koefr in: het uitschelden van de familienaam en het geweeklaag om de dode.”
(Moeslim)[1]

[1] Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 15-17. Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 443-448.