Geen categorie

Mohammed vrede zij met hem is de Boodschapper van Allah

7057

Hier volgt een aantal bewijzen voor het feit dat Mohammed vrede zij met hem de Boodschapper is van Allah:

Voorwaar, er is een Boodschapper, uit jullie midden, tot jullie gekomen. Hij trekt zich aan datgene wat jullie hebben moeten doorstaan. Hij bekommert zich over jullie, voor de gelovigen is hij genadig, barmhartig.

(Soerat at-Tauwbah: 128)

En Allah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent.

(Soerat al-Moenaafiqoen: 1)

De betekenis van Mohammadan Rasoel-Allah

De onwrikbare overtuiging van het hart die tevens door de tong wordt bevestigd, dat Mohammed vrede zij met hem de dienaar en Boodschapper is van Allah, die naar de gehele mensheid en djinns is gestuurd.

De vereisten van Mohammadan Rasoel-Allah

1 Het erkennen van zijn Boodschap. 2 Het geloven in het feit dat hij de dienaar is van Allah. Hij is een Boodschapper die niet verloochend mag worden en een dienaar die niet aanbeden mag worden.

De voorwaarden van Mohammadan Rasoel-Allah

1 Het geloven in datgene wat hij ons heeft verteld. 2 Hem gehoorzamen in datgene wat hij ons heeft opgedragen. 3 Het vermijden van datgene wat hij ons heeft verboden. 4 Het slechts aanbidden van Allah op de wijze die hij, Mohammed vrede zij met hem, ons heeft voorgeschreven.[1]

[1] Aclaam us-Soennat ul-Manshoerah, blz. 42. Sharh Doeroes al-Moehimmah, blz. 100 van cArfadj en Oesoel uth-Thalaathah, blz. 10.