Geen categorie

Nawoord

2502

Tenslotte wil ik mij tot Allah richten om Hem te prijzen en te danken voor Zijn Leiding en Zijn hulp in het vergemakkelijken van zaken. Ik hoop dat dit boek heeft geholpen in het verduidelijken van de Tawhied, heeft bijgedragen aan het nader komen tot haar oordelen en zaken heeft vergemakkelijkt.

Verder vraag ik Allah, de Verhevene, Degene Die hiertoe in staat is, om eenieder die heeft bijdragen aan het drukken en het uitgeven van dit boek te belonen met de beste beloning en in het bijzonder Sheikh dr. ad-Daaciyah Mohammed bin Fahd ad-Dawsirie die moeite noch kosten heeft bespaard bij het drukken en het uitgeven van dit boek. Moge Allah hem belonen met de beste en grootste beloning.

En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.

cAbdoellaah bin Ahmad al-Hoewayl