Geen categorie

Nifaaq (Hypocrisie)

11735
Taalkundige betekenis: Nifaaq betekent het verbergen of verstoppen van iets.
Islamitische betekenis: het uiterlijk aannemen van de Islam maar het tegelijkertijd verbergen van Koefr (ongeloof) en het slechte.[1]
Soorten Nifaaq
  1. Grote Nifaaq in de overtuiging.
  2. Kleine Nifaaq in de daden.
Nifaaq in de overtuiging
Dit houdt grote Nifaaq in. De pleger ervan draagt naar buiten de Islam uit maar verbergt zijn innerlijke ongeloof.
De pleger ervan treedt in zijn geheel buiten het geloof en zal in de diepste laag van het Hellevuur verblijven.
Deze vorm van Nifaaq is onder te verdelen in zes categorieën:
  1. Het loochenen van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem.
  2. Het loochenen van iets waarmee de Boodschapper van Allah vrede zij met hem gekomen is.
  3. Het haten van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem.
  4. Het haten van iets waarmee de Boodschapper van Allah vrede zij met hem gekomen is.
  5. Het ervan houden dat het geloof van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem aan de verliezende kant is.
  6. Een afkeer hebben van het feit dat de godsdienst van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem aan de winnende kant is.
Nifaaq in de daden
Dit houdt in dat iemand daden verricht van de hypocrieten, terwijl Imaan (geloof) nog in zijn hart aanwezig is. De pleger ervan treedt niet buiten het geloof maar hij gaat die kant op. Deze vorm van Nifaaq is verboden en behoort tot de grote zonden. De pleger ervan bezit zowel Imaan als Nifaaq en als deze daden van Nifaaq toenemen wordt hij uiteindelijk een pure Moenaafiq (hypocriet).
Voorbeelden van deze vorm van Nifaaq:
– Liegen als men spreekt.
– Het niet nakomen van de beloften.
– Het belazeren van de Amaanah (iets wat je in onderpand hebt gekregen).
– het zich onrechtvaardig opstellen tijdens conflicten.
– Bedriegen.
– Het laks omgaan met het verrichten van het gezamenlijke gebed in de moskee.
– Te kijk lopen met de verrichte goede daden.[2]

[1] Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 251. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 19.
[2] Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 20-22. Madjmoecat ut-Tawhied, blz. 10. Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 453-460.