Geen categorie

Shirk

12852

Taalkundige betekenis: gelijkstellen en deelnemen.

Islamitische betekenis: een ander gelijkstellen aan Allah in wat betreft zaken die slechts Hem toebehoren.

Verschillende vormen van Shirk

Grote Shirk: Shirk waarover de Islamitische wetgeving heeft gesproken en de pleger ervan buiten het geloof plaatst.

Kleine Shirk: iedere daad, ongeacht of dit nu uitspraak of handeling is en door de Islamitische wetgeving als Shirk is benoemd, maar de pleger ervan niet buiten het geloof plaatst.[1]

Het verschil tussen grote Shirk en kleine Shirk[2]

Grote Shirk

Kleine Shirk

Plaatst de pleger ervan buiten het geloof.

Plaatst de pleger ervan niet buiten het geloof.

De pleger ervan verblijft voor eeuwig in het Vuur.

De pleger ervan verblijft niet voor eeuwig in het Vuur.

Doet alle daden teniet gaan.

Doet niet alle daden teniet gaan, slechts de daden die gepaard gaan met Riyaa’ (aanbiddingen verrichten om gezien te worden).

[1] Sharh Thalaathat ul-Oesoel van de grote geleerde Ibn al-cOethaymien, blz. 42. Ifaadat ul-Moestafied van Asmariy, blz. 20.

[2] Kitaab ut-Tawhied van Sheich al-Fawzaan, blz. 13-14.