Geen categorie

Tawhiedur-Roeboebiyyah

10211

Tawhied is de éénheid van Allah. Allah is de enige Ware God, niemand en niets lijkt op Hem. Hij is de Alhorende, Alwetende. Om een goede moslim te zijn moet je in de éénheid van Allah geloven. Doe je dat niet, dan ben je een moeshrik (veelgodenaanbidder). Er zijn drie soorten Tawhied, namelijk: Tawhiedur-Roeboebiyyah, Tawhiedul-Oeloehiyyah en Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat. Deze drie soorten Tawhied zullen we één voor één uitleggen. Op deze pagina zullen we beginnen met Tawhiedur-Roeboebiyyah.
Tawhiedur-Roeboebiyyah betekent de éénheid van Allah in Zijn Heerschappij. Allah is de Enige Rabb (Heer). Hij heeft de schepping gemaakt. Hij is de Heerser over het hele heelal. Het woord Rabb (Heer) zelf veronderstelt een band van eigendom, overheersing en controle. Hij bestuurt het hele heelal.
Hij houdt alles in stand en onderhoudt alles. Zonder Hem zou niets bestaan. Maar Hij heeft deze schepping niet nodig en Hij heeft ook geen hulp nodig bij het instandhouden en onderhouden van Zijn schepselen. Het is Zijn Wil die geldt, niets gebeurt er, behalve als Hij dit toestaat. Allah zegt (wat als volgt vertaald kan worden):

En Allah heeft jullie geschapen en (Hij heeft) datgene wat jullie doen (geschapen)."

(Soerat as-Saafaat: 96)

Er is geen rampspoed die zich voordoet of het is met de toestemming van Allah.

(Soerat at-Taghaaboen: 11)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Weet dat als de gehele gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enig voordeel te verschaffen, dan zouden zij jou alleen dat voordeel verschaffen dat Allah voor jou heeft voorgeschreven. En dat als de gehele gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enige schade aan te brengen, dan zouden zij jou alleen die schade aanbrengen die Allah voor jou heeft voorgeschreven.

(at-Tirmidhi)

Aan Hem behoort waarlijk de schepping en het bevel, gezegend zij Allah, de Heer der Werelden.

(Soerat al-Acraaf: 54)

Het geloof in de voorbeschikking (al-Qadar) zit verwerkt in Tawhiedur-Roeboebiyyah. Al-qadar wil zeggen dat alles wat zich voordoet op aarde en op de hemelen in overeenstemming is met de kennis, wil en kracht van Allah. Tawhiedur-Roeboebiyyah kan men terugvinden in bijna elk vers van de Koran. Tawhiedur-Roeboebiyyah is de basis voor de andere vormen van tawhied, namelijk Tawhiedul-Oeloehiyyah en Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat. Allah heeft de macht om te scheppen. Hij is de Schepper en de Heerser en heeft als Rabb de beschikking over de perfecte Kwaliteiten en Eigenschappen.

Zelfs de veelgodenaanbidders van vroeger en veel niet-moslims tegenwoordig erkennen deze vorm van tawhied. Ook al ontkennen zij de andere vormen van tawhied en ook al hebben zij een fout beeld van de ware betekenis ervan. De Koran bevestigt dat de vroegere veelgodenaanbidders in Roeboebiyyah (Heerschappij) van Allah geloofden. Maar het probleem van deze veelgodenaanbidders is dat zij naast Allah ook andere valse goden (afgoden) aanbaden. Zij geloofden er bijvoorbeeld in dat er maar één Schepper is. Allah zegt (wat als volgt vertaald kan worden):

"Als je hen (de veelgodenaanbidders) vraagt: “Wie heeft hen geschapen?”, dan zullen zij voorzeker zeggen: ,,Allah."

(Soerat az-Zoechroef: 87)

Maar zij geloofden er niet in dat er maar één God (Allah) is. Zij zeggen dat die andere (valse) goden geen Rabb zijn, dat ze niet kunnen scheppen, maar dat zij hen wel mogen aanbidden. Dit betekent dus dat zij niet in Tawhiedul-Oeloehiyyah geloofden. Meer over Tawhiedul-Oeloehiyyah, kunnen wij lezen op de volgende pagina.

Volgende