Geen categorie

Tovenarij

10311

Taalkundige betekenis: wat verborgen ligt en een verzachtend middel is.

De door de geleerden gegeven betekenis: ar-Roeqaa, al-cAzaa’im, at-Tacaawidh (zaken die allen worden geraadpleegd om bescherming te bieden), medicijnen en pillen die, met de Wil van Allah, het hart en het lichaam beïnvloeden.

De verschillende categorieën van Tovenarij

Tovenarij is onder te verdelen in twee categorieën:

1. Tovenarij zijnde grote Shirk.

Dit gebeurt wanneer er sprake is van tussenkomst van de Djinns en Shayaatien die aanbeden worden, wiens toenadering wordt gezocht en voor wie Soedjoed wordt verricht, zodat zij de bezeten persoon achtervolgen.

2. Zondigheid en agressie.

Dit gebeurt wanneer er gebruik wordt gemaakt van medicijnen, pillen, enz. Hieronder valt ook het hebben van vluchtige handen en het manipuleren van het gezichtsvermogen van anderen.

Het oordeel over de tovenaar

 1. Als er sprake is van tovenarij van de hierboven genoemde eerste categorie, dan is deze persoon een Kaafir (ongelovige) en dient gedood te worden op grond van het feit dat hij een afvallige is (in een Islamitische staat).

 2. Als er sprake is van tovenarij van de hierboven genoemde tweede categorie, dan is deze persoon geen Kaafir maar een Faasiq (zondaar) en dient, indien het Islamitisch staatshoofd (Waliy ul-Amr) dit nodig acht, gedood te worden op grond van het sluiten van de deur voor verboden zaken.

Het bewijs dat tovenarij Koefr is

Het bewijs voor het feit dat tovenarij Koefr is, vindt men in de volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En geen van beiden gaven onderricht (in tovenarij), zonder dat zij zeiden: “Waarlijk, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig.”

(Soerat al-Baqarah: 102)

Wie tovenarij bedrijft, het onderwijst of er tevreden mee is, begaat Koefr en treedt dus buiten het geloof.

Het oordeel over an-Noeshrah

Betekenis van het woord an-Noeshrah: Het ongedaan maken van tovenarij bij degene die het slachtoffer hiervan is geworden.

Het oordeel over an-Noeshrah is in twee categorieën onder te verdelen:

 1. Het ongedaan maken van tovenarij door middel van tovenarij. Dit is verboden en behoort tot de daden van de Shaytaan.

 2. Het ongedaan maken van tovenarij door middel van Islamitische Roeqyah, at-Tacaawidh en toegestane medicatie. Dit is toegestaan en hier is geen bezwaar tegen.

Het informeren over het gevaar van tovenaren en het waarschuwen tegen hen

Het is verplicht om de mensen te informeren over het gevaar van tovenaren en hen te waarschuwen tegen hen. Dit valt namelijk onder het tegengaan van al-Moenkar (de verwerpelijkheden) en het adviseren van de moslims.

Kenmerken van een tovenaar

Als je één van de volgende kenmerken herkent in een ‘genezer’,dan is hij zonder enige twijfel een tovenaar. Blijf dus bij deze persoon uit de buurt:

 • Hij vraagt de zieke naar zijn naam en de naam van zijn moeder (anders dan voor identificatiedoeleinden).

 • Hij gebruikt iets persoonlijks van de zieke, zoals een gewaad, overhemd of mantel.

 • Het opschrijven van Talaasim (onduidelijke formules).

 • Het oplezen van onbegrijpelijke spreuken.

 • Soms vraagt hij om dieren met specifieke kenmerken om deze vervolgens te offeren in een andere naam dan die van Allah. Soms wordt de zieke besmeurd met het bloed van dit offerdier of wordt dit dier op een verlaten plaats achtergelaten.

 • Hij geeft de zieke een talisman met vreemde letters en cijfers.

 • Hij mompelt onbegrijpelijke woorden.

 • Hij geeft aan de zieke bladen die hij moet verbranden en het rook dat daarbij vrijkomt moet hij vervolgens tot zich nemen.

 • Hij geeft dingen aan de zieke die hij in de grond moet begraven.[1]

[1]Fath ul-Madjied, blz. 252. Al-Qawl ul-Moefied van Sheich Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 489. Haashiyat ul-Kitaab ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 176. As-Saarim ul-Battaar fiet-Tasaddi li Saharat il-Ashraar van Wahied Baaliy, blz. 43-44.

Tovenarij

3019