Geen categorie

Twijfels over het aantal in te halen vastendagen

2260

Vraag: 

Een vrouw moet nog een aantal dagen van de vorige Ramadan inhalen. Echter twijfelt zij of dit vier of drie dagen zijn. Tot nu toe heeft zij drie dagen ingehaald. Wat dient zij verder te doen?

Antwoord: 

Indien een persoon twijfelt over het aantal dagen die hij verplicht moet inhalen, dan dient hij uit te gaan van het minste aantal. Als een vrouw of man twijfelt of er drie of vier dagen ingehaald moeten worden, dan gaat men uit van het minste aantal. Het minste aantal is namelijk zeker, terwijl datgene dat daar bovenop komt twijfelachtig is. Het uitgangspunt is namelijk dat men niets verschuldigd is.

Desondanks is het veiliger om deze extra dag waarover men twijfelt toch in te halen. Indien blijkt dat men deze (extra) dag had moeten vasten, dan heeft hij zijn plicht voldaan. Was dit niet het geval, dan heeft hij een dag vrijwillig gevast. Allah zal de daad van degene die goed doet niet verloren laten gaan.

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien 

Fataawa noer ʿala ad-Darb