Geen categorie

Vertrouwen

10133
Taalkundige betekenis: het overgeven aan, het stellen van de vertrouwen in.
Islamitische betekenis: Het vertrouwen van het hart op Allah alleen.
Het vertrouwen (Tawakkoel) volgens de Shariecah (Goddelijke Wetten) omvat de volgende drie zaken:
  1. Het oprecht en waarachtig stellen van het vertrouwen in Allah.
  2. Het vertrouwen op Allah en de overtuiging dat alle zaken in Zijn Handen liggen
  3. Het verrichten van toegestane Asbaab (middelen).
Verschillende categorieën van vertrouwen
Vertrouwen kan onderverdeeld worden in drie categorieën:
  1. Vertrouwen als zijnde aanbidding. Dit houdt in: het vertrouwen op Allah alleen, Die geen deelgenoten kent.
  2. Vertrouwen als zijnde Shirk. Zoals het stellen van het vertrouwen op een ander dan Allah in de zaken waar alleen Allah over gaat of het geheel of gedeeltelijk vertrouwen op de Asbaab.
  3. Tawkiel Dit houdt in dat je een persoon vanuit vertrouwen aanstelt om in jouw naam een daad te verrichten waartoe hij in staat is. Dit is toegestaan. Het verschil tussen Tawkiel en Tawakkoel
    • Tawakkoel is een innerlijke daad van het hart.
    • Tawkiel is een uiterlijke daad.

Het bewijs voor vertrouwen
Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“En stelt jullie vertrouwen op Allah, indien jullie gelovigen zijn.”
(Soerat al-Maa’idah: 23)[1]

[1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 87. al-Irshaad ilaa sahieh il-Ictiqaad, van sheich al-Fawzaan, blz. 78. Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 428. Madaaridj us-Saalikien van Ibn al-Qayyim, deel 2, blz. 119.