Geen categorie

Voorbeelden van grote en kleine Shirk

16777
Voorbeelden van grote Shirk
Zichtbare grote Shirk, zoals:
– Het offeren in de naam van een ander dan Allah.
– Het afleggen van een gelofte aan een ander dan Allah.
– Het vragen van redding aan een ander dan Allah.
Verborgen grote Shirk, zoals:
– De shirk van de hypocrieten en hun Riyaa’ (te kijk lopen).
– Geheime angst; dit betekent het vrezen van een ander dan Allah inzake datgene waar alleen Allah over gaat.
Voorbeelden van kleine Shirk
Zichtbare kleine Shirk, zoals:
– Het zweren bij een ander dan Allah.
– Het zeggen van: “Wat Allah wilt en wat jij wilt.”
– Het zeggen van: “Als het niet was voor Allah en die en die, dan…”
Verborgen kleine Shirk, zoals:
– Lichte vorm van riyaa’
– Bijgeloof
Doecaa’ (smeekbede) die bescherming biedt tegen Shirk

Aboe Moesa overlevert: “De Boodschapper van Allah vrede zij met hem sprak ons op een dag toe en zei: ,,O mensen, vrees deze Shirk, want waarlijk, het ligt meer verborgen dan de voetstappen van mieren.” Er werd, door iemand waarvan Allah het wilde, tegen hem gezegd: ,,En hoe kunnen wij ons hiertegen beschermen, terwijl het (Shirk) meer verborgen ligt dan de voetstappen van mieren, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: ,,Zegt: Allahoemma innaa nacoedhu bika an noeshrika bika shay’an naclamoehoewa nastaghfiroeka limaa laa naclamoehoe.”

“O Allah, wij zoeken onze toevlucht tot U, tegen het toekennen van iets, waarvan wij kennis hebben, als deelgenoot aan U en wij vragen U om vergeving voor de (door ons begane shirk) waarvan wij geen kennis hebben.”
(Ahmad)