Geen categorie

Wat is het toch vreemd..?

2319
Imam Ibn ul-Qayyim zegt: “Eén van de vreemdste dingen is:
– Dat je Hem kent, maar niet van Hem houdt.
– Dat jij Zijn Oproeper hoort en niet meteen op Zijn Oproep ingaat.
– Dat jij weet hoe winstgevend de handel met Hem is en toch met een ander handel drijft.
– Dat jij weet hoe groot Zijn Woede is en toch jezelf daaraan blootstelt.
– Dat jij weet hoe pijnlijk ongehoorzaamheid aan Hem voelt en toch gehoorzaamheid aan Hem niet opzoekt.
– Dat jij weet hoe benauwd je het krijgt als je niet over Hem spreekt, en toch niet verlangt naar het verruimen van je inborst middels gedenkingen aan Hem.
– Dat jij weet welke kwelling jij ondergaat als het hart zich aan een ander dan Hem hecht, en toch niet vlucht naar het Genot van de Terugkeer naar hem.”
(al-Fawaaid)