ʿIed ul-Adha op dinsdag 20 juli 2021!

23047

Bij deze willen wij u laten weten dat zondag 11 juli 2021, de eerste dag van de islamitische maand Dhoel-Hidjjah is. Dat betekent dat de dag van Arafah op maandag 19 juli is en dat dus dinsdag de 20e ʿIed ul-Adhaa (het Offerfeest) is.

Het behoort tot de Gunsten van Allah dat er gezegende tijden aanbreken. De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjjah behoren tot deze gezegende tijden. Tijden waarin de beloningen tot ongekende hoogtes rijzen. Daarom dient de moslim de komende dagen en nachten te vullen met daden van aanbidding zoals het gebed, vasten, liefdadigheid, het reciteren van de Koran, het bezoeken van de familieleden, enz.

Ook is het bekend dat het vasten van de dag van Arafah, de negende dag van Dhoel-Hidjjah, een aanbevolen Soennah is voor de moslims. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem) over het vasten van deze dag: “Ik reken op (de Beloning van) Allah, opdat Hij de zonden van het voorgaande en komende jaar zal kwijtschelden.”

(Moeslim)

Wij vragen Allah tot slot om ons in staat te stellen deze dagen optimaal te benutten.

Stichting as-Soennah & Team al-Yaqeen