|
13:48
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:50
Middel 6
05:23
Middel 5
13:48
Middel 2
18:03
Middel 4
21:57
Middel 3
23:30
Alle gebedstijden
ʿIed ul-Adha op vrijdag 1 september 2017!

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der Profeten en Boodschappers, Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.

Bij deze delen wij mee dat de nieuwe maan niet gezien is. Dat betekent dat het morgen, dinsdag 22 augustus 2017, de 30ste dag van de islamitische maand Dhoel-Qiʿdah is. Overmorgen is het dus de eerste dag van de maand Dhoel-Hiddjah. De dag van ʿArafah is dan op donderdag 31 augustus 2017. Vrijdag 1 september 2017 is het dan ʿIed ul-Adha (het Offerfeest).

Extra daden van aanbidding

Het behoort tot de Gunsten van Allah dat er gezegende tijden aanbreken. De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hiddjah behoren tot deze gezegende tijden. Tijden waarin de beloningen tot ongekende hoogtes rijzen. Daarom dient de moslim de komende dagen en nachten te vullen met daden van aanbidding zoals het gebed, vasten, liefdadigheid, het reciteren van de Koran, het bezoeken van de familieleden, enz.

Ook is het bekend dat het vasten van de dag van ʿArafah, de 9e dag van Dhoel-Hiddjah, een aanbevolen Soennah is voor de moslims. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem) over het vasten van deze dag: “Ik reken op (de Beloning van) Allah, opdat Hij de zonden van het voorgaande en komende jaar zal kwijtschelden.”

(Moeslim)

En natuurlijk moeten wij het brengen van een offer op de 10e dag niet vergeten. Dit is een daad die zeer geliefd is bij Allah. Iemand die van plan is om te slachten, wordt door de Profeet opgedragen om vanaf de eerste dag van Dhoel-Hiddjah zich te onthouden (afgeraden) van het afknippen van zijn haren en nagels.

Het ʿIed-gebed

Het ʿIed-gebed zal dit jaar met de Wil van Allah plaatsvinden in onze moskee aan de Fruitweg 5 te Den Haag om 08:30 uur. Er is plaats voor maar liefst ruim 3.000 moskeebezoekers. Parkeren is er gratis, hoewel we iedereen zoveel mogelijk stimuleren om lopend of fietsend te komen als je in de buurt woont. Opdat er genoeg plek is voor de mensen die van ver komen.

Geliefde broeders en zusters, haast je dus tot het goede en laat deze mooie dagen niet onopgemerkt aan je voorbijgaan. En vergezel ons tijdens het ʿIed-gebed om samen een dag tegemoet te gaan vol aanbidding, vreugde en festiviteit. En vergeet natuurlijk niet om de kinderen mee te nemen, opdat zij deze feestelijkheden geheel meemaken.

Wij vragen Allah tot slot om Zijn Zegeningen uit te spreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en de algehele moslimgemeenschap.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
21 augustus 2017

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter