ʿIed ul-Fitr is morgen!

10808

As-Salaamoe ʿalaykoem,

Beste broeders en zusters, met veel vreugde feliciteren wij jullie met het bereiken van het einde van de Ramadan en zeggen alvast tegen jullie: Taqabbal Allaahoe minnaa wa minkoem, moge Allah het van ons en van jullie accepteren.

Hierbij delen wij mee dat het bevestigd is door meerdere landen dat ʿIed ul-Fitr dit jaar op zondag 25 juni 2017 valt.

Wij vragen Allah onze aanbiddingen van de Ramadan te accepteren, ons onze voorgaande zonden te vergeven en ons standvastig te maken op Zijn Geloof.

We adviseren iedereen die dichtbij woont en het ʿIed-gebed en de preek bij ons wilt bijwonen om lopend te komen. Vergeet de beloningen niet die te behalen vallen voor het lopen naar de gebedsruimte. Daarnaast houd je op die manier parkeerplaatsen beschikbaar voor broeders en zusters die van ver komen. Parkeerplaatsen zijn overigens ruimschoots aanwezig en gratis tot 18:00 uur.

Vergeet niet op tijd te komen! We beginnen om 7:30u met het ʿIed-gebed en vervolgen het met Khoetbat ul-ʿIed (de ʿIed-preek). Ons gebouw is gelegen aan de Fruitweg 5 te Den Haag.

Tot slot geven we het advies om een oneven aantal dadels te nuttigen voordat je komt. Dit behoort tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).

Moge Allah iedereen een gezegende, goede, gezellige en leuke ʿIed ul-Fitr schenken.

Was-Salaamoe ʿalaykoem,

Bestuur moskee as-Soennah en
Team al-Yaqeen
24 juni 2017