150 incidenten moslimhaat: topje van de ijsberg

4486

Veel Islamitische landgenoten zijn in 2013 uitgescholden vanwege hun geloof. Voor het eerst heeft de politie specifiek naar moslimdiscriminatie gekeken in de eigen database. Dit leverde 150 incidenten op. Incidenten die varieerden van scheldpartijen tot het plaatsen van varkenshoofden bij moskeeën. Het themaonderzoek gaat vandaag richting de Tweede Kamer.

Het aantal incidenten is zeer laag in vergelijking met bijvoorbeeld de cijfers over antisemitisme en discriminatie van homo's. Jodenhaat kwam in 2013 717 keer voor in het politiebestand. Discriminatie vanwege seksuele voorkeur werd 1.343 keer gemeld. Mohamed el Achkar, landelijk programmamanager Gelijkwaardigheid bij de politie, merkt bij moslims een kloof tussen het gevoel te worden gediscrimineerd en de bereidheid om hiervan aangifte te doen. De politie wil vanaf volgende maand het gesprek aangaan met landelijke moslimorganisaties.

El Achkar meent dat Joodse organisaties en LHBT-clubs zoals het COC actiever de achterban aansporen om aangifte te doen van discriminatie. Dergelijke aanmoediging ervaart hij minder bij Islamitische organisaties. Dat verklaart volgens hem deels de verschillen tussen de cijfers.

Hij legt uit dat op een aangifteformulier geen categorieën zijn 'aan te vinken' zoals antisemitisme bijvoorbeeld. Wel kan de dienstdoende agent in het systeem een aangifte opslaan als discriminatie. In sommige regio's kent het systeem subcategorieën zoals antisemitisme en homogeweld. Volgens El Achkar wordt dit verschil volgend jaar voor alle regio's rechtgetrokken. Welke categorisering dan wordt gehanteerd, zal nog worden bepaald.

Het landelijk expertisecentrum dat het onderzoek deed, verdeelt de 150 meldingen onder in 'moslimschelden' en 'intentionele moslimdiscriminatie', 115 incidenten van de eerste categorie, 35 van de tweede. Het feit dat iemand eruitziet als een moslim is in veel gevallen aanleiding voor scheldpartijen en soms voor ernstiger discriminatie.

Het schelden vindt voornamelijk plaats tussen onbekenden. 'Hierbij wordt aan de woorden 'moslim' of 'Islam' vaak een scala aan krachttermen toegevoegd.' Verwensingen over het dragen van een hoofddoek of het land van herkomst komen ook veel voor.

Ernstigere delicten zijn het bekladden en vernielen van gebedshuizen. Zo werd drie keer geprobeerd een moskee in de brand te steken. Tweemaal werden varkenskoppen aangetroffen bij moskeeën. Ook werd vijf keer melding gedaan van moslima's die vanwege hun hoofddoek werden weggestuurd bij sollicitaties.

Uit onderzoek van Ineke van der Valk, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, blijkt dat twee vijfde van de 475 moskeeën in Nederland in de afgelopen tien jaar te maken heeft gehad met agressie. Onder moskeebesturen is de aangiftebereidheid wel groot. Zij evalueerde dat 85% hiervan melding maakte bij de politie. Echter was meer dan de helft van de moskeeën ontevreden over de reactie. Van der Valk: "De politie leek niet geïnteresseerd, deed er niets mee of pas laat, of de ondernomen opsporingsactiviteiten leidden niet tot concrete resultaten." El Achkar zegt interesse te hebben in haar onderzoeksresultaten en open te staan voor verbetering 'waar mogelijk'.

Volgens Van der Valk maakt moslimhaat golfbewegingen. Moslimhaat leefde op na 11 september 2001, na de moord op Theo van Gogh en dit jaar met de opkomst van terreurbeweging IS. Ook versterkt de anti-islamretoriek van sommige politieke partijen, zoals de PVV, de moslimhaat.

Bron: Volkskrant.nl

Team al-Yaqeen
17 december 2014