Aanslagen Sri Lanka

2816

De aanslagen in Sri Lanka hebben ons met afschuw vervuld. Deze afschuw werd nog groter toen we vernamen dat onder de slachtoffers één of meerdere landgenoten zijn. We willen daarom graag onze medeleven en steun betuigen aan alle slachtoffers en nabestaanden. In het bijzonder onze christelijke landgenoten. We voelen jullie pijn en we leven met jullie mee. Hiermee wordt nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is om pal achter elkaar te staan in de strijd tegen elke vorm van terrorisme, ongeacht vanuit welke overtuiging deze wordt gepleegd. Deze misdaden die bedoeld zijn om een wig te drijven tussen mensen, moeten juist aanleiding voor ons zijn om de onderlinge banden en samenwerking te intensiveren en nog dichter bij elkaar te komen.

Bestuur stichting as-Soennah