Aantal gelovigen Nederland daalt, met uitzondering van moslims

171

Waar in 2013 nog 53 procent van de Nederlanders aangaf bij een geloofsgemeenschap te horen, is dit in 2023 afgenomen tot 42 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat al sinds 1849 mensen naar hun religie vraagt, op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

De grootste geloofsgemeenschap zijn de rooms-katholieken, gevolgd door de protestanten en de moslims. In 2023 noemde 17 procent van de Nederlanders zichzelf rooms-katholiek. Dat is vergeleken met 2013 een forse afname van maar liefst 9 procent. De groep protestanten krimpte met 3 procent tot 13 procent. De enige uitzondering op de afname zijn de Nederlanders die zich moslim noemen. Deze groep nam juist toe tot 6 procent. 

Wat verder uit het onderzoek van het CBS naar voren komt is dat van de drie grootste geloofsgemeenschappen in Nederland (rooms-katholieken, protestanten en moslims), de mensen die zichzelf rooms-katholiek of protestant noemen gemiddeld 59 en 54 jaar oud zijn en het gros van de groep bestaat uit 65-plussers.

Bij mensen die zich moslim noemen is de gemiddelde leeftijd 36 jaar, een kwart van hen is tussen de 15 en 25 jaar en slechts 4 procent 65 jaar of ouder.

Bron: CBS.nl

Team al-Yaqeen