Aboe Ismail schrijft boek over radicalisering

2684

Eén van de imams van de Haagse as-Soennah moskee heeft een boek geschreven genaamd 'Radicalisering in beeld'. Hierin wil hij radicalisering onder jongeren uitleggen vanuit twee verschillende werelden en radicalisering overzichtelijker en begrijpelijker maken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Radicalisme onder sommige moslimjongeren is geregeld onderwerp van discussie en vaak spreekt men met een verkeerd beeld over de kwestie.

In zijn boek probeert de imam antwoorden te vinden op basisvragen over radicalisme. Hoe ontstaat het? Hoe kunnen we het bestrijden? Daarbij kijkt hij vanuit islamitisch en westers oogpunt naar de problematiek.

Hoogleraar Thijl Sunier doceert antropologie van religie aan de VU in Amsterdam en geeft aan dat het boek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het debat rond radicalisering. "Niet in de laatste plaats omdat de auteur wil laten zien dat moslims, inclusief die een salafistische levenswijze volgen, partners zijn in de bestrijding van gewelddadige denkbeelden", luidt één van de commentaren op de achterkant van het boek.

Bron: Marokko.nl

Team al-Yaqeen
4 mei 2016