Ahloe al-Hadieth vs. Ahloe al-Kalaam

3025

De laatste vijftien jaar wordt op het internet een hevige strijd gevoerd tussen verschillende islamitische stromingen over dogmatische kwesties met betrekking tot de Schone Namen van Allah en Zijn Verheven Eigenschappen. Iedereen claimt de Ware cAqiedah te hebben, de Salaf te volgen en de juiste interpretatie van de Koran en de Soennah erop na te houden. De doorsnee moslim lijkt echter verstikt te zijn geraakt in een oneindige discussie en dreigt te verdrinken in een zee van Shoeboehaat (lees: twijfelkwesties) die hij dagelijks over zich heen krijgt.

In deze korte verhandeling heeft de schrijver de cAqiedah van Ahloe as-Soennah wal-Djamaacah m.b.t. de Schone Namen en de Verheven Eigenschappen van Allah (Verheven is Hij) uiteengezet. Daarbij heeft hij zich gebaseerd op de Koran, de Soennah, de uitspraken van de metgezellen en de uitspraken van de geleerden die door alle moslimgroeperingen als oprecht en betrouwbaar worden beschouwd, o.a. imam Aboe al-Hasan al-Ashcariy. Om de tegenstanders van de Ware cAqiedah de wind uit de zeilen te nemen, heeft hij bewust twee imams niet geciteerd, namelijk Ibn Taymiyah en Ibn al-Qayyim.

Hij is op deze wijze erin geslaagd de discussie omtrent de zuivere cAqiedah van de Salaf (de vrome voorgangers) inhoudelijk uiteen te zetten. Naast een stukje geschiedenis van de Salaf, Ahloe al-Hadieth en de Salafi-cAqiedah, heeft de schrijver de ontstaansgeschiedenis van de cAqiedah van Ahloe al-Kalaam* op een overzichtelijke wijze uiteengezet.

Een echte aanrader voor wie oprecht is in zijn zoektocht naar de ware cAqiedah van Ahloe al-Hadieth.

Het boek is vanaf nu verkrijgbaar in onze webshop.

Team al-Yaqeen
24 mei 2016

* Al-Kalaam: Speculatieve Theologie zoals bedreven door al-Ashaa’irah en al-Maatoeridiyah.