Alcohol kost samenleving miljarden per jaar

2271

Jaarlijks kost het alcoholgebruik de samenleving 2,3 tot 2,9 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM die in handen zijn van dagblad Trouw.

Volgens de krant is het voor het eerst dat de kosten van alcoholgebruik in Nederland in kaart zijn gebracht. Kosten door alcoholgebruik kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim, door politie-inzet en door verkeersongevallen. Deze kosten zijn reeds verminderd met de baten van alcoholgebruik, zoals in de vorm van accijnzen voor de overheid.

Onder baten verstaat het RIVM ‘het geluksgevoel’ dat consumenten aan alcohol overhouden, de winst van ondernemers en de accijns voor de overheid. Belastingverhoging op alcohol zou volgens de studie jaarlijks bijna een miljard opleveren.

“Op de lange termijn, over een periode van vijftig jaar, levert een accijnsverhoging van 50% tussen de 14 en 20 miljard euro op, een accijnsverhoging van 200% 37 tot 47 miljard euro”, zo berekende het RIVM. Als 10% van de verkooppunten wordt gesloten levert dat 3 tot 5 miljard op in een periode van vijftig jaar. Als een kwart dichtgaat levert dat 8 tot 12 miljard op, stelt het instituut. Een reclameverbod zou ongeveer 7 miljard kunnen opleveren.

Het RIVM werkte een jaar aan de studie. Zij deed dit in samenwerking met het Trimbos instituut, de Universiteit Maastricht en onderzoeksinstituut Ecorys.

Bron: NU.nl

 Team al-Yaqeen
3 oktober 2016