Amsterdamse moslims moeten druk Halsema weerstaan

16283

Het is een teken aan de wand dat de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap morgen laat opdraven om te spreken over de bescherming van de LGBTIQ-gemeenschap. Met de sommatie ‘aan alle moskeebestuurders’ wordt door de gemeente Amsterdam een aantal bedenkelijke signalen afgegeven.

Het is ontegenzeggelijk dat de burgerrechten van moslims in het westen, inclusief Nederland, steeds meer in het gedrang komen. Er zijn wetten die specifiek op moslims gericht zijn en het antimoslim sentiment in de media, politiek en samenleving is salonfähig geworden. Moslimhaat en geweld tegen moslims nemen al jaren verontrustende vormen aan. Ook in Amsterdam worden moslims en hun instituties belaagd en bedreigd. Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap hebben tevergeefs bij verschillende overheden, inclusief de gemeente Amsterdam, aangeklopt (en doen dat nog steeds) om hun angsten en grieven duidelijk te maken. Moskeeën worden in brand gestoken, aangevallen en gevandaliseerd. Er vallen zelfs doden, getuige de gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland en Canada. Het is dankzij Allah dat er in ons land geen doden zijn gevallen. Van overheidswege heeft de moslimgemeenschap vooral sussende en zalvende woorden mogen ontvangen, maar geen concrete stappen, zoals het instellen van een Nationaal Coördinator Moslimhaatbestrijding. Maatschappelijke ophef over het geweld tegen moslims blijft consequent uit. Ook de burgermoeder van Amsterdam heeft haar stem niet verheven.

Naast dat de belangen en grieven van Nederlandse moslims compleet genegeerd worden, worden zij opnieuw geproblematiseerd en gecriminaliseerd. Zij worden ter verantwoording geroepen voor iets waar zij part noch deel aan hebben. Burgemeester Halsema pikt hen eruit voor eigen politiek gewin om zodoende daadkrachtig over te komen. Die daadkracht wordt helaas gemist als het gaat om de legitieme rechten en belangen van moslims in haar stad. Het is overbodig om aan te kaarten dat de moslimgemeenschap zich altijd heeft uitgesproken en ingezet tegen elke van vorm haat en intolerantie. Helaas ervaart de moslimgemeenschap hierin geen reciprociteit.

Ons advies aan de moslimvertegenwoordigers in Amsterdam is om burgemeester Halsema duidelijk te maken dat zij niet over de bescherming van andere groepen kunnen spreken, zonder dat hun eigen veiligheid op adequate wijze geadresseerd wordt. De moslimvertegenwoordigers geven anders toe aan het sentiment en beeld dat zij er niet toe doen en alleen mogen tekenen bij het kruisje. Aan burgemeester Halsema willen wij meegeven dat het nu de tijd is om een Amsterdams Moslim Akkoord te initiëren, om moslimhaat in haar stad te bestrijden.

𝐁𝐞𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫 𝐒𝐭𝐢𝐜𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐬-𝐒𝐨𝐞𝐧𝐧𝐚𝐡
16 oktober 2022